TERRA
DESOLATA

TERRA DESOLATA to projekt, który powstał z pasji do przeszłości.

Członkowie zespołu to studenci i absolwenci archeologii, historyk oraz geograf-informatyk.
Nad wysokim poziomem merytorycznym prac czuwają kierownicy – dwójka doktorantów oraz opiekunowie – pracownicy Instytutu Archeologii UW.

Obecnie realizujemy przedsięwzięcie pn.: Inwentaryzacja i weryfikacja stanowisk archeologicznych z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów (I-VII w. po Chr.) w mikroregionie jezior Mojtyny, Nawiady i Wielki Zyzdrój. Nasze aktualne działania mają na celu poszerzenie wiedzy na temat przeszłości południowej części powiatu mrągowskiego. Jesienią 2016 roku rozpoczęliśmy rozpoznanie tego terenu. Kolejnym etapem będą badania wykopaliskowe w miejscowości Mojtyny oraz na obszarze północ od miejscowości Nowy Zyzdrój, które zaplanowaliśmy na koniec czerwca i lipiec 2017 roku.

Pojezierze Mazurskie – w pierwszych wiekach po Chrystusie – było intensywnie zasiedlane przez plemiona bałtyjskie. Śladami ich obecności są pozostałości osad, gdzie mieszkali i cmentarzyska, na których chowali swoich zmarłych. Bałtowie to ludy indoeuropejskie, zamieszkujące w starożytności południowo-wschodnie pobrzeża Bałtyku. Są to również przodkowie wytępionych w XIII wieku Prusów oraz współczesnych Litwinów i Łotyszy.

W XIX oraz na początku XX wieku na tym obszarze odbyło się mnóstwo wykopalisk archeologicznych prowadzonych przez badaczy niemieckich. Znaczną część wiedzy, jaką obecnie posiadamy na temat pradziejów tego obszaru, zawdzięczać należy pruskim archeologom. Niestety lokalizacja, większości z przebadanych w tym czasie, stanowisk znana jest obecnie jedynie w przybliżeniu.

Poznanie dokładnego położenia poszczególnych stanowisk archeologicznych umożliwi obserwacje dotyczące miejsc, w jakich ludność bałtyjska zakładała osady lub cmentarzyska. Pozwoli również na przeprowadzenie weryfikacyjnych prac wykopaliskowych, w trakcie których będziemy próbowali określić stopień przebadania stanowiska oraz metodykę badań archeologów niemieckich.

Nasz projekt to również edukacja. Edukacja małych i dużych mieszkańców tego terenu. Warsztaty z dzieciakami, wykłady dla dorosłych – to tylko dla nas równie ważny aspekt projektu. A wszystko oczywiście z archeologią w tle.

Bardzo istotne również są dla nas najnowsze zdobycze techniki. Mamy w planach bieżącą relację z wykopalisk. Zdjęcia, filmy i transmisje na żywo z postępu naszych prac to jedynie część pomysłów na to, jak szybko i skutecznie dzielić się z Państwem postępami w naszych pracach.

Zróbmy to razem!