TERRA
DESOLATA
Stanowisko

w

Mojtynach
Stanowisko

w

Wólce

Prusinowskiej