Skip to main content

Podsumowanie projektu „Odkrywanie Przeszłości”

Autor: 11 listopada, 202110 lutego, 2024Aktualności, Edukacja

Sezon wykopaliskowy za nami, więc teraz pora odpocząć, prawda? Nie! Wykopaliska za nami, ale wraz z nowym rokiem szkolnym działania edukacyjne uległy zdecydowanemu nasileniu!
Na początku września rozpoczęliśmy projekt „Odkrywanie Przeszłości”, z którym ruszyliśmy do szkół województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, aby rozmawiać o Bałtach, Jaćwingach, Galindach oraz o świecie, który trwał ponad tysiąc lat, a skończył się w trzynastym wieku. Oraz o tym nowym, które zastąpiło stare.

Odwiedziliśmy szkoły w: Świętajnie (w powiecie szczycieńskim), Kolonii, Nawiadach, Spychowie, Sztabinie, Tajnie Starym, Świętajnie (w powiecie oleckim), Suwałkach, Jeleniewie oraz Płaskiej i spotkaliśmy się z uczniami klas 3–5.

W każdej szkole przeprowadziliśmy po dwa wykłady („Bałtowie, czyli przed przybyciem Chrystusa” oraz „Po chrystianizacji – rycerze i osadnicy”), podczas których opowiadaliśmy o dawnych ludach, ich życiu i obyczajach. Przymierzaliśmy stroje, ćwiczyliśmy fechtunek, budowaliśmy osady i próbowaliśmy zrozumieć przeszłość.
Wykładom towarzyszyły warsztaty („Posklejać przeszłość” oraz „Zbuduj dom, kościół, zamek”), na których uczestnicy zapoznawali się z praktyczną stroną pracy badacza przeszłości, próbując odtworzyć zniszczone naczynia, oraz wcielali się w role średniowiecznych architektów, budowniczych… a także mistrzów oblężeń.

Jednak poza uczeniem o dawnych mieszkańcach ich ziem nasz program miał jeszcze jeden cel – zacieśnić związki między uczniami, nadszarpnięte przez miesiące zamknięcia w domach i nauki zdalnej. Nie tylko więc edukacja, ale także zabawa! W każdej szkole odbyła się gra terenowa „Odnajdź swoją przeszłość”, do której zaproszeni byli nie tylko uczniowie biorący udział w zajęciach, lecz także ich siostry, bracia, koleżanki i koledzy. Podzieleni na grupy przechodzili kolejne stanowiska, przy których mierzyli się z różnorodnymi wyzwaniami. Czasem musieli wykazać się mądrością godną jaćwieskiego wodza, grając w Hnefatafl – wikińskie szachy. W innym miejscu testowana była ich spostrzegawczość, pamięć i zdolność kojarzenia faktów. Musieli odgadnąć, do czego służyły zrekonstruowane przedmioty z dawnych czasów, a pomiędzy morzem drobnych monet wypatrzeć prawdziwe złoto. Ostatnie stanowisko wystawiało na próbę ich zręczność: za pomocą techniki fingerloop wytwarzali piękne bransoletki – zupełnie jak średniowieczni rzemieślnicy!

Na uczestników czekały dyplomy za ukończenie zadań oraz słodka nagroda, ukryta w szkatułce, do otwarcia której potrzebne były elementy ze wszystkich stanowisk. Otwieranie jej wiązało się z ogromnymi emocjami!

Na zakończenie trochę liczb. Nasze działania skierowane były głównie do uczniów mniejszych szkół, często położonych na uboczu. Ilu ich było? Policzmy. W Tajnie Starym w zajęciach wzięło udział 23 uczniów, ale w Sztabinie było ich już 65. W Kolonii – 19, w Nawiadach – 24, w Spychowie – 32, w położonej na pograniczu Płaskiej – 48. W Jeleniewie mieliśmy 71 odbiorców, a w szkole terapeutycznej Bajka w Suwałkach – 7. W Świetajnie (w powiecie oleckim) uczestniczyło 54 słuchaczy, jednak absolutnym rekordzistą jest Świetajno (w powiecie szczycieńskim), gdzie było 96 uczniów! To oznacza, że dotarliśmy do 439 młodych osób!

Oczywiście nie udałoby się to bez ogromnej pomocy dyrektorów, nauczycieli i pracowników placówek, które nas przyjmowały. Wypada także podziękować naszym grantodawcom: Fundacji Edukacji Dla Demokracji oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którzy umożliwili nam zorganizowanie całej akcji.

No i oczywiście edukatorom, którzy wymyślali i prowadzili warsztaty, wykłady i stanowiska gry terenowej: Katarzynie Orkowskiej, Piotrowi Kucharskiemu, Katarzynie Jaskólskiej, Karolinie Sawickiej, Annie Giedrojć, Kamilowi Niemczakowi, Monice Radzikowskiej, Marcinowi Zielonce i Natalii Bawolak. Dzięki, wykonaliście kawał dobrej roboty!

Jako organizacja odczuwamy ogromną satysfakcję z tych działań, ale bynajmniej nie spoczywamy na laurach. Przed nami nowe wyzwania, nowe pomysły i nowe projekty. Obserwujcie nas – jeszcze nieraz Was zaskoczymy!

Projekt jest finansowany w ramach programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020” utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Dodaj komentarz