W tym miejscu zamieszczamy artykuły dot. Fundacji oraz prowadzonych przez nią badań.

Iwona Lewoc, Kamil Niemczak, Das Gräberfeld von Moythienen bei Aweyden, czyli rzecz o historii i współczesnych perspektywach badawczych bałtyjskiego cmentarzyska w Mojtynach [POBIERZ]

Iwona Lewoc, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na cmentarzysku grupy olsztyńskiej w Wólce Prusinowskiej, stan. I, pow. mrągowski w latach 2017-2018 [POBIERZ]