Skip to main content

Materiały do pobrania

W tym miejscu zamieszczamy artykuły dot. Fundacji oraz prowadzonych przez nią badań.

Iwona Lewoc, Kamil Niemczak, Das Gräberfeld von Moythienen bei Aweyden, czyli rzecz o historii i współczesnych perspektywach badawczych bałtyjskiego cmentarzyska w Mojtynach [POBIERZ]

Iwona Lewoc, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na cmentarzysku grupy olsztyńskiej w Wólce Prusinowskiej, stan. I, pow. mrągowski w latach 2017-2018 [POBIERZ]

Iwona Lewoc, Archeologia jest bliżej, niż może się wydawać. O działalności Fundacji Terra Desolata, Masovia, tom 17 (2020) [POBIERZ]

Monika Radzikowska, Ceramika, duchy i piasek w butach, czyli jak uczyć o dziedzictwie kulturowym [w:] Edukacja historyczna dobre praktyki [POBIERZ]

Iwona Lewoc, Bałtyjska Suwalszczyzna i nieinwazyjne badania archeologiczne, Archeowieści.pl