• Sprawozdanie finansowe za 2018 r. (dostępne wkrótce)

 

W tym miejscu będziemy zamieszczać artykuły dot. Fundacji oraz prowadzonych przez nią badań.