Skip to main content

Fundacja Dziedzictwo Nasze

Jest to organizacja z Węgorzewa, tworząca Muzeum Tradycji Kolejowej, które nie tylko przypomina o historii Prus Wschodnich, ale także jest centrum warsztatów, prelekcji i spotkań dla małych i dużych. Łączą nas główne priorytety – ochrona dziedzictwa kulturowego oraz edukacja. Współpracujemy przy organizowaniu zajęć dla dzieci i młodzieży z Mazur rozbudzając tym w nich pasję do kultury i historii. W Węgorzewie zawsze jesteśmy ciepło przyjmowani, a prezes fundacji, Pani Barbara Grąziewicz-Chludzińska, od początku wspierała nas swoim ogromnym doświadczeniem i dobrymi radami.