Fundacja PZU jest naszym partnerem przy projekcie ”Jestem stąd – działania edukacyjne i kulturalne promujące różnorodność dziedzictwa regionu Mazur” realizowanym przez Fundację w 2019 r. na terenie gmin Piecki i Świętajno.