Skip to main content

Fundacja Universitatis Varsoviensis

Jedna z instytucji współfinansujących nasz projekt pn. Inwentaryzacja i weryfikacja stanowisk archeologicznych z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów (I-VII w. po Chr.) w mikroregionie jezior Mojtyny, Nawiady i Wielki Zyzdrój. Do celów Fundacji należy m.in. działanie na rzecz zaspokajania potrzeb naukowych studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Nasz projekt świetnie wpisuje się w tę ideę. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie naszych działań.