Skip to main content

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego

Jedna z instytucji współfinansujących nasz projekt pn. Inwentaryzacja i weryfikacja stanowisk archeologicznych z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów (I-VII w. po Chr.) w mikroregionie jezior Mojtyny, Nawiady i Wielki Zyzdrój. Do celów Fundacji należy m.in. rozwój kadry naukowej oraz finansowanie badań własnych uczelni. Nasz projekt świetnie wpisuje się w tę ideę. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie naszych działań.