Skip to main content

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Pradziejowej Uniwersytetu Warszawskiego

Kilka osób z naszego zespołu jest jednocześnie członkami Koła Pradziejowego. Projekt pn. Inwentaryzacja i weryfikacja stanowisk archeologicznych z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów (I-VII w. po Chr.) w mikroregionie jezior Mojtyny, Nawiady i Wielki Zyzdrój był realizowany w ramach właśnie tego koła.