Skip to main content

Mazurski Park Krajobrazowy

Stanowisko w Mojtynach znajduje się w granicach Parku. W związku z tym również tę instytucję informujemy o naszych działaniach oraz występujemy o odpowiednie zgody. Ogromne wyrazy uznania należą się Dyrektorowi MPK – człowiekowi o niezwykle otwartym umyśle – Panu Krzysztofowi Wittbrodtowi, który wykazał wielkie zainteresowanie archeologią, widząc w naszych działaniach możliwość poszerzenia wiedzy na temat przeszłości ziem należących do Parku. Mamy nadzieję, że uda nam się wspólnie pracować na rzecz poznawania pradziejów tego obszaru.