Skip to main content

Narodowy Instytut Dziedzictwa

W latach 2021–2022 w ramach programu pn. Ochrona zabytków archeologicznych realizujemy projekt pn. Wieloaspektowe badania weryfikacyjne wybranych stanowisk archeologicznych Suwalszczyzny dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Bardzo dziękujemy pracownikom Narodowego Instytutu Dziedzictwa za okazaną – już na etapie przygotowywania wniosku – pomoc.