Skip to main content

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Polsko-Amerykańska Fundacja Dla Demokracji oraz Fundacja Edukacja Dla Demokracji umożliwiły nam przeprowadzenie w 2021 roku projektu pt. „Odkrywanie Przeszłości”. W jego ramach dotarliśmy do podlaskich i mazurskich szkół z zajęciami i grami terenowymi zachęcającymi do badania lokalnej historii oraz integrującymi uczniów po okresie nauki zdalnej.