Skip to main content

Rada Konsultacyjna Uniwersytetu Warszawskiego

Kolejna jednostka współfinansująca nasze działania w ramach projektu pn. Inwentaryzacja i weryfikacja stanowisk archeologicznych z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów (I-VII w. po Chr.) w mikroregionie jezior Mojtyny, Nawiady i Wielki Zyzdrój. Nr w rejestrze 7/I/2017. Ukłony za wsparcie!