Skip to main content

Uniwersytet Warszawski to macierzysta jednostka większości z uczestników projektu. Jest to również, wiodący w Polsce oraz jeden z czołowych w Europie, ośrodek zajmujący się archeologią bałtyjską. Obecnie UW jest największą i jedną z najlepszych uczelni wyższych w Polsce.