Skip to main content

Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Wszyscy projektowi archeolodzy kształcili się w murach właśnie tego Wydziału. Zapewne każdy darzy to miejsce wielkim sentymentem. Poza tym część z nas to doktoranci związani z poszczególnym Zakładami WA UW. Przede wszystkim jednak chcielibyśmy podziękować Dyrekcji za dofinansowanie projektu i umożliwienie studentom zaliczenia naszych wykopalisk jako programowych praktyk studenckich.