Wydział Historyczny UW

Bardzo motywująca jest świadomość, że nasz projekt ma oparcie we władzach Wydziału Historycznego UW. Serdecznie dziękujemy Pani Dziekan – dr hab. Małgorzacie Karpińskiej, prof. UW – za wsparcie i zainteresowanie naszymi działaniami.