Skip to main content

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Historyczno-Kolekcjonerskie

Profesjonalizmu i zaangażowania Członków Stowarzyszenia nie da się, proszę Państwa, opisać. To trzeba zobaczyć! Na wspólne poszukiwania cmentarzyska w Mojtynach stawili się w imponującej liczbie. Profesjonaliści, z wielkim doświadczeniem terenowym. Jednocześnie niezwykle zdyscyplinowani i systematyczni. Od lat współpracują z licznymi misjami archeologicznymi oraz naukowcami m.in. z dr. Jarosławem Sobierajem z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Doskonale wiedzą co może kryć ziemia. Poza tym prowadzą „Warmińsko-Mazurską Izbę Historii”. Liczymy na kolejne wspólne poszukiwania.