Skip to main content

Misja i wizja

Misja

Terra Desolata, czyli ziemia opuszczona – w ten sposób XIII-wieczny krzyżacki kronikarz Piotr z Dusburga opisywał Galindię, część terytoriów zajmowanych przez pogańskich Prusów. Kim byli ludzie zamieszkujący tę krainę przed jej wyludnieniem? Co się z nimi stało? To właśnie ich losy , jak i innych Bałtów, chcemy poznać.

Naszą misją jest odkrywanie, badanie oraz popularyzacja archeologicznej i historycznej przeszłości Mazur i Podlasia. Wierzymy, że interdyscyplinarne działania naukowe i edukacyjne pozwolą rozbudzić w członkach lokalnej społeczności (dzieciach, młodzieży, dorosłych i seniorach) ciekawość historii tego regionu oraz zwiększą świadomość w zakresie ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Przeszłość to nasza wspólna sprawa!

Wizja

Mieszkańcy Mazur i Podlasia będą bardziej świadomi i dumni ze swojej przeszłości!

– wyniki kompleksowych badań archeologicznych na bieżąco wprowadzane są do obiegu naukowego oraz popularnonaukowego. Dążymy do tego, aby udostępniać je w sposób przystępny i zrozumiały również dla mieszkańców regionu i szerszej publiczności;

– prowadzimy i rozwijamy działania edukacyjne, które rozbudzą w dzieciach i młodzieży duszę odkrywcy i zachęcą do samodzielnego poznawania historii swoich małych ojczyzn;

– kontynuujemy i rozwijamy współpracę z naukowcami, służbami konserwatorskimi i innymi lokalnymi instytucjami.

Wspólnie uchronimy minione dziedzictwo!