Skip to main content

Joanna Szarkowska

Joanna Szarkowska

W coraz szerszych kręgach znana jako Szarki.

Pionierka szukająca wspólnego mianownika archeologii i nauk o ziemi – Joanna specjalizuje się geoarcheologii.

Doktorantka na Wydziale Geologii.

Miłośniczka gór oraz wszystkiego co związane z wyspami brytyjskimi i brytyjskością/irlandzkością.