Kamil Niemczak

„Pan kierownik”, współtwórca całego zamieszania. Archeozoolog i archeolog terenowy ze sporym doświadczeniem. Na co dzień animator w Centrum Nauki Kopernik oraz edukator w Muzeum Pałacu króla Jana III w Wilanowie. Doktorant w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW, członek Zakładu Bioarcheologii Instytutu Archeologii UW i wychowanek prof. Alicji Lasoty-Moskalewskiej. Zaangażowany w projekt „Dziedzictwo Kulturowe Puszczy Białowieskiej”, oraz badania archeologiczne w obozie pracy w Treblince (przy współpracy z Politechniką Warszawską).
Zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół archeozoologii, opracowywał m.in. szczątki zwierzęce z Novae (obóz rzymski), Chełma (Bazylika NNMP, grodzisko wczesnośredniowieczne), Wilczyc (pochówek neolityczny) oraz Człuchowa (zamek krzyżacki i starościeński). Powstająca praca doktorska dotyczy badań archeozoologicznych radomskiego kompleksu osadniczego. Miłośnik aktywnego spędzania czasu i fan Gwiezdnych Wojen.