Marek Makola

Magistrant na Wydziale Archeologii UW, którego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów na wschód od Wisły.

Doświadczony detektorysta, uczestnik licznych badań wykopaliskowych, prac poszukiwawczych oraz projektów badawczych. W Fundacji odpowiedzialny jest m. in. za przygotowanie i koordynację badań powierzchniowych oraz obsługę strony internetowej.