Skip to main content

Michał Duchliński

Detektorystyką zajmuje się od 2006 roku i ciągle poszerza swoją wiedzę w tym zakresie. Stara się poznawać możliwości techniczne sprzętu i wykorzystywać je w celu lokalizacji trudnych do znalezienia obiektów. Największą satysfakcję w ramach tej działalności sprawia mu udział w badaniach archeologicznych.

Jego współpraca ze środowiskiem archeologów trwa od 2008 roku, od tego czasu brał udział w licznych badaniach archeologicznych w obrębie ponad 20 stanowisk zlokalizowanych na terenie województw warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego.