FUNDACJA TERRA DESOLATA –  z pasji do przeszłości

Nasza fundacja powstała z wieloletniej znajomości – często przyjaźni. W skład naszego zespołu wchodzą studenci, doktoranci i absolwenci archeologii, historyk oraz geograf-informatyk. Jeździliśmy razem na wykopaliska, uczyliśmy się wspólnie metodyki pracy archeologa, dzieliliśmy naszymi różnorodnymi pasjami. Po pewnym czasie postanowiliśmy pójść o krok dalej!

Od 2016 r. działaliśmy jako grupa nieformalna, a pod koniec 2017 podjęliśmy decyzję o sformalizowaniu naszej inicjatywy i tak oto 19.06.2018 założyliśmy Fundację.

Obecnie nasze działania skupiają się na inwentaryzacji i weryfikacji stanowisk archeologicznych z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów (I-VII w. po Chr.) w mikroregionie jezior Mojtyny, Nawiady i Wielki Zyzdrój. Naszym celem jest poszerzenie wiedzy na temat przeszłości południowej części powiatu mrągowskiego oraz edukacja.

Pojezierze Mazurskie – w pierwszych wiekach po Chrystusie – było intensywnie zasiedlane przez plemiona bałtyjskie. Śladami ich obecności są pozostałości osad, gdzie mieszkali i cmentarzysk, na których chowali swoich zmarłych. Bałtowie to ludy indoeuropejskie zamieszkujące w starożytności południowo-wschodnie pobrzeża Bałtyku. Są to również przodkowie wytępionych w XIII wieku Prusów oraz współczesnych Litwinów i Łotyszy.

W XIX oraz na początku XX wieku na tym obszarze odbyło się mnóstwo wykopalisk archeologicznych, prowadzonych przez badaczy niemieckich. Znaczną część wiedzy, jaką obecnie posiadamy na temat pradziejów tego obszaru, zawdzięczać należy właśnie pruskim archeologom. Niestety, lokalizacja większości z przebadanych w tym czasie stanowisk znana jest obecnie jedynie tylko w przybliżeniu.

Odkrycie dokładnego położenia archiwalnych stanowisk archeologicznych jest bardzo ważne ze względu na poznanie samej ludności bałtyjskiej. Pozwoli również na przeprowadzenie weryfikacyjnych prac wykopaliskowych, w trakcie których będziemy próbowali określić stopień przebadania stanowiska oraz metodykę badań archeologów niemieckich.

Nasz projekt to również edukacja – przybliżanie historii małym i dużym mieszkańcom tego terenu. Warsztaty z dzieciakami, wykłady dla dorosłych, gry terenowe, nauka przez zabawę – to dla nas równie ważny aspekt działalności.  A wszystko oczywiście z archeologią w tle.

Bardzo istotne również są dla nas najnowsze zdobycze techniki. Mamy w planach bieżącą relację z wykopalisk. Zdjęcia, filmy i transmisje na żywo z postępu naszych prac to jedynie część pomysłów na to, jak szybko i skutecznie dzielić się efektami naszych badań.

Zróbmy to razem!