Skip to main content

Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

OBAEP-W UW logo

Działania Ośrodka koncentrują się wokół archeologii – sztandarowymi wykopaliskami prowadzonymi przez tą instytucję są badania w Novae (Bułgaria), Risan (Czarnogóra) i Szkodrze (Albania). Członkiem studium doktoranckiego Ośrodka jest Kamil Niemczak, współprowadzący nasz projekt.