Skip to main content

Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

jako Fundacja Terra Desolata pragniemy poinformować, iż z należytą troską i powagą podchodzimy do kwestii ochrony danych osobowych oraz ich bezpieczeństwa. Zważywszy na charakterystykę działalności przetwarzamy dane osobowe pracowników podmiotów oraz instytucji współpracujących z naszą fundacją jak również korzystających z jej usług m.in. przy organizacji warsztatów edukacyjnych.

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dn. 25.05.2018 r. i odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane gromadzimy, w jaki sposób je przetwarzamy oraz jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych jest osobowych jest Fundacja Terra Desolata z siedzibą w Warszawie, adres: 03-531 Warszawa, ul. Rembrandta 6/20.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail: archeologia@terradesolata.pl.

 1. Zakres, cele i zasady przetwarzania danych osobowych
 • Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię/imiona, nazwisko, telefon, adres e-mail, strona www.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

– udzielania informacji zwrotnej na zapytania i komunikacji,
– realizacji zawartych umów,
– przesyłania informacji handlowych.

 • Państwa dane nie są przekazywane innym podmiotom jak również do Państw trzecich.
 • Państwa dane osobowe są przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 • Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 • W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt na adres e-mail: archeologia@terradesolata.pl.
 1. Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W główniej mierze pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.

Cookies wykorzystujemy także w celu:

a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

 • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).

Google Analytics za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

b) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych:

 • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),
 • Twitter (administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA),
 • Instagram (administrator cookies: Instagram Inc z siedzibą w USA),
 • Youtube (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).

Mogą Państwo samodzielnie i w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 1. Formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest (jak zaznaczono w pkt. 1) Fundacja Terra Desolata. Przekazane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi wysłanego zapytania, tak długo jak będzie to konieczne.

W każdej chwili mają Państwo prawo do wglądu w swoje dane, ich sprostowanie, przeniesienie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania oraz wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do obsługi zapytania. Podstawą prawną do przetwarzania danych w przypadku formularza kontaktowego jest konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, np. przed zawarciem umowy.

 1. Komentarze 

Użytkownicy mają możliwość komentowania niektórych wpisów pojawiających się na stronie (np. tych z zakładki „Aktualności”).

Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z ww. możliwości zgodnie z obowiązującym prawem, normami społecznymi i Regulaminem.

Komentarze zawierające groźby, treści naruszające dobra osobiste innych osób, treści wulgarne, obsceniczne oraz dyskryminujące inne osoby ze względu na ich płeć, rasę, cechy genetyczne, kolor skóry, wiek, język, religię i wyznanie, niepełnosprawność, orientację seksualną i tożsamość płciową, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, przekonania polityczne lub inne, czy z jakichkolwiek innych przyczyn będą usuwane w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).

Niedozwolone są też komentarze zawierające materiały i linki reklamowe oraz tzw. spam (komentarze nie odnoszące się do wpisu lub poruszanych w nim wątków).

Korzystanie przez Użytkowników z z ww. możliwości z naruszeniem obowiązującego prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Fundacja przekaże pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników.

Szczególnie zabronione jest rozpowszechnianie poprzez komentarze treści o charakterze terrorystycznym. Zostaną one usunięte lub dostęp do nich może zostać uniemożliwiony w wyniku nakazu usunięcia, wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w Internecie treści o charakterze terrorystycznym. W celu odbioru nakazów usunięcia oraz ich niezwłocznego przekazania Fundacja, ustanowiła punkt kontaktowy pod adresem e-mail: archeologia@terradesolata.pl.

Językiem urzędowym instytucji Unii Europejskiej, zgodnie z rozporządzeniem 1/58, w którym można zwracać się do punktu kontaktowego i w którym mają się odbywać dalsze wymiany informacji w związku z nakazami usunięcia, jest język polski.

Uwagi dotyczące strony i zgłoszenia niedozwolonych treści prosimy wysyłać poprzez formularz kontaktowy lub na adres e-mail: archeologia@terradesolata.pl.

Przy dodawaniu komentarzy zbierane i przetwarzane w celu realizacji usługi są następujące dane: imię, e-mail oraz (opcjonalnie) adres strony internetowej komentującego. Dla celów bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu nadużyciom takim jak spam przetwarzany jest również adres IP. Za ten proces odpowiada wtyczka (plugin) Akismet tworzona przez firmę Automattic Inc., z siedzibą w 60 29th Street #343 San Francisco, CA 94110 United States of America.