Druga edycja Festiwalu odbyła się 7 i 8 czerwca 2024 r. w Augustowie. Przez dwa uczestnicy mogli brać udział w plenerowych pokazach, wykładach i warsztatach z zakresu różnorodnych nauk: od archeologii i historii przez biologię i geografię po fizykę, astronomię i robotykę. Nie zabrakło interdyscyplinarności: połączeń archeologii z biologią, sztuki z fizyką, historii z muzyką i chemią, przyrody z etnografią – bo nauka nie zna granic! W piątek w Miejskim Domu Kultury odbyły się też warsztaty i wykłady dedykowane szkołom – uczestnicy sprawdzali, gdzie można spotkać fraktale i jak zbudować katapultę, słuchali prelekcji o dinozaurach i wcielali się w średniowiecznych Jaćwingów i starożytnych Rzymian. Śmiało możemy powiedzieć, że wszyscy bawiliśmy się świetnie! Partnerem projektu były Augustowskie Placówki Kultury i miasto Augustów. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II. Popularyzacja Nauki”.