We wrześniu i październiku realizowaliśmy projekt „Odkrywanie przeszłości” w 10 szkołach w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim. Odwiedziliśmy placówki w Tajnie Starym, Sztabinie, Kolonii, Nawiadach, Świętajnie k. Szczytna i Świętajnie k. Olecka, Suwałkach, Jeleniewie, Płaskiej oraz Spychowie. W każdej z nich przez dwa dni prowadziliśmy wykłady i warsztaty o Bałtach – Galindach i Jaćwingach oraz o Krzyżakach i zmieniającym się świecie średniowiecza. W każdej ze szkół zorganizowaliśmy także grę terenową, w której udział mogli wziąć nie tylko uczniowie, ale wszyscy chętnie mieszkańcy.
Projekt był finansowany w ramach programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020” utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.