W roku szkolnym 2023/2024 realizowaliśmy projekt pt. „Między nami barbarzyńcami – starożytna Polska”. Tym razem udało nam się dotrzeć do aż 30 szkół w woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim, w rejonach Mrągowa oraz Puszczy Augustowskiej i Boreckiej, gdzie prowadziliśmy i prowadzimy badania archeologiczne. Na potrzeby projektu przygotowaliśmy grę planszową „Barbarzyńcy i Rzymianie”, w której uczniowie wcielali się w rolę członków rzymskiej karawany kupieckiej, wędrującej przez niebezpieczne barbarzyńskie krainy w stronę Bałtyku. Po drodze poznawali ludy mieszkające w starożytności na późniejszych ziemiach polskich, walczyli, poznawali rodzaje zabytków znajdowanych przez archeologów, podejmowali decyzje i handlowali. 

Odwiedziliśmy z grą szkoły w Spychowie, Jerutach, Nawiadach, Kosewie, Olecku, Świętajnie, Sokółkach, Kowalach Oleckich, Judzikach, Gąskach, Babkach Oleckich, Kruklankach, Wydminach, Pogorzeli, Grabowie, Boćwince, Lisach, Wieliczkach, Jeleniewie, Suwałkach, Płaskiej, Nowince, Janówce, Tajnie Starym, Augustowie, Starym Folwarku, Nowej Pawłówce, Kaletniku, Netcie i Filipowie. 

Działanie współfinansowane przez Fundację PZU w ramach projektu „Między nami barbarzyńcami – starożytna Polska”.