„Wakacje z archeologią” to nasz miesięczny projekt ukierunkowany na rozbudzanie pasji do nauki w dzieciakach z Mazur. Podczas badań wykopaliskowych w 2018 r. zaprosiliśmy mieszkańców gminy Piecki do udziału w warsztatach, grach i prelekcjach w szkole podstawowej w Nawiadach. Zajmowaliśmy się nie tylko archeologią, ale także uczyliśmy o tym, skąd się biorą kolory, jak pracują detektywi, jak wygląda mongolska jurta, a nawet jak się robi… mumię. Przez cały miesiąc przeprowadziliśmy ponad 20 różnorodnych zajęć dla dzieciaków z Nawiad, podopiecznych świetlic środowiskowych, a nawet wędrownych harcerzy! Punktem kulminacyjnym była gra terenowa „W wiosce Galindów”, podczas której uczestnicy mogli pogłębiać swoją wiedzę jednocześnie dobrze się bawiąc.

Podczas jednego weekendu gościliśmy również podopiecznych fundacji Dziedzictwo Nasze z Węgorzewa, dla których przeprowadziliśmy szereg warsztatów i gier, a także zajęcia na wykopie, dzięki czemu dzieci i młodzież mogli na chwilę zostać młodymi archeologami.

Nie ograniczaliśmy się tylko do zajęć dla najmłodszych – w trakcie badań zaprezentowaliśmy nasze zabytki dorosłym mieszkańcom w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach oraz w siedzibie Nadleśnictwa w Spychowie. Była to okazja do porozmawiania o niezwykłej przeszłości ich regionu.