Pod koniec lipca wyruszyliśmy na VIII Spotkanie Kolekcjonerów i Pasjonatów Prus Wschodnich i Mazur w Republice Ściborskiej (Ściborki, pow. gołdapski). Zaprezentowaliśmy tam zabytki z badań powierzchniowych Puszczy Boreckiej – każdy chętny mógł posłuchać też wykładu o archeologii tego regionu.