Archeologia to nie tylko wyciąganie artefaktów z ziemi, ale przede wszystkim – opracowywanie ich, szukanie podobieństw i próba odtworzenia dawnego świata. Te próby, według aktualnego stanu naszej wiedzy, chcemy pokazywać jak najszerszemu gronu odbiorców, dlatego zorganizowaliśmy wystawę w Ośrodku Edukacji Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Turyści i mieszkańcy mogli zapoznać się z dawną historią mazurskiej ziemi, związaną z Bałtami – ludu, którego dziś nie ma już w Polsce. Na wystawie zostały zaprezentowane najciekawsze zabytki i rekonstrukcje artefaktów z regionu, w tym przedmioty pozyskane podczas badań archeologicznych w gminie Piecki przez naszą Fundację. Uzupełnieniem były tablice oraz foldery, na których przedstawiono krótką historię Bałtów.

Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu pt. „„Jestem stąd” – działania edukacyjne i kulturalne promujące różnorodność dziedzictwa regionu Mazur” współfinansowanego ze środków Fundacji PZU.